การปลูกไทรเกาหลี

แนะนำเคล็ดลับการการปลูกไทรเกาหลี


แนะนำเคล็ดลับการการปลูกไทรเกาหลี

**อุปกรณ์**
- แน่นอนที่สุด ต้องมีไทรเกาหลี
- เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น จอบ เสียม พลั่ว บุ้งกี๋ หรือพาหนะลำเลียงขนส่งต้นไม้ไปยังจุดที่เตรียมหลุมปลูก
- ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ในกรณีที่ดินเดิมไม่เหมาะสมในการปลูก

**ขั้นตอนการปลูก**
1. ขุดหลุมเป็นแนวยาว ให้มีความกว้างประมาณ 1 ฟุต ลึกประมาณ 1 ฟุต
2. ใช้มีดกรีดถุงพลาสติกที่บรรจุไทรเกาหลีออก โดยระมัดระวังอย่าให้โดนราก
3. ใส่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ลงไปที่ก้นหลุม
4. วางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุด โดยหันด้านที่มีฟอร์มสวยที่สุดออกมา จัดลำต้นให้ตั้งตรง
5. กำหนดระยะห่างของแต่ละต้นให้เท่าๆ กัน โดยความยาว 1 เมตร ใช้ไทรเกาหลีของ “ไทรเกาหลี ซีซันฟาร์ม” เพียง 3 ต้น
6. กลบหลุมด้วยดินสำหรับปลูกต้นไม้ หรือใช้ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยดี
xx อย่าใช้ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมากๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี
7. เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินที่อยู่ด้านนอกให้แน่นพอประมาณ อย่าเหยียบดินที่อยู่ใกล้โคนต้น อาจจะนำเศษใบไม้หญ้าหรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของน้ำในขณะรดน้ำต้นไม้

**การใส่ปุ๋ย**
- ใส่ปุ๋ยช่วงเช้า
- ใส่ปุ๋ยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อ 1 ต้น
- อย่าใส่ปุ๋ยใกล้โคนต้น ให้ใส่ห่างจากโคนต้นประมาณ 8-10 ซม.
- เมื่อใส่ปุ๋ยแล้ว ให้รดน้ำทันที หากไม่รดน้ำ ปุ๋ยจะทำให้ใบไหม้

    

    

สนใจ เลื่อยหางหนู ตัดแต่งกิ่งไม้ คลิก
http://mammyshops.com/s100.html
     

สนใจ กรรไกร สแตนเลส ตัดแต่งกิ่งไม้ คลิก
http://mammyshops.com/s113.html
    

ดูทั้งหมด ...